Thứ năm, 23/03/2023

Triển khai Mô hình Nuôi cá chạch lấu và trồng rau bò khai

14/09/2022 01:36

(3)

Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh vừa được giao làm chủ đầu tư triển khai 2 mô hình nuôi cá chạch lấu và trồng rau bò khai trên địa bàn Thôn 3 và Thôn 7, xã Đạ Kho trong năm 2022. 
Theo đó, Mô hình Nuôi cá chạch lấu chọn 1 hộ triển khai trên diện tích 1.000 m2, kinh phí nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng mua cá giống, vật tư, thức ăn cho cá; hộ dân đối ứng 20,4 triệu đồng mua thêm vật tư, cá giống, bố trí lao động… Mô hình 1 hộ trồng rau bò khai trên diện tích 2.000 m2, tổng kinh phí 19,7 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 70%, hộ dân đối ứng 30%. 
 
Đây là 2 mô hình nằm trong danh mục khuyến nông được UBND huyện Đạ Tẻh phê duyệt triển khai năm 2022, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.
 
VĂN VIỆT

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang