Thứ tư, 10/08/2022

Toàn tỉnh có 95 đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã

01/07/2022 06:42

(0)

Lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, hiện nay, 111/111 xã trên địa bàn toàn tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới (đạt 100%).
Trên cơ sở các đồ án quy hoạch chung nông thôn mới được phê duyệt, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức lập và phê duyệt 95 đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã; hiện, các đồ án đã đến kỳ điều chỉnh quy hoạch. 
 
Sở Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Đến nay, đã có 6 địa phương, (gồm Cát Tiên, Bảo Lâm, Đam Rông, Đạ Tẻh, Đạ Hooai và TP Đà Lạt), đã rà soát phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Sở tiếp tục đôn đốc các địa phương còn lại thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch các đồ án trên địa bàn theo quy định… 
 
THANH HỒNG

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang