Thứ bảy, 02/07/2022

Tăng 40% vốn điều lệ doanh nghiệp

16/05/2022 07:45

(1)

Theo ngành chức năng, toàn tỉnh Lâm Đồng đến nay đạt 11.651 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ 139.000 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015. 
Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đối với doanh nghiệp trên địa bàn. 
 
Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng đã cắt giảm bình quân 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, các lĩnh vực tài nguyên môi trường, giao thông vân tải, công thương, xây dựng, khoa học và công nghệ đã được công bố.
 
Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực trong và ngoài nước, nguồn lực xã hội hoá từ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nghiên cứu khoa học và công nghệ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án…
 
VĂN VIỆT

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang