Thứ ba, 09/08/2022

Dự kiến nhu cầu sử dụng máu, khả năng tiếp nhận máu giai đoạn 2023 – 2027

04/08/2022 02:50

(0)

(LĐ online) – Ngày 22/7, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản gởi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trung tâm Máu Quốc gia về việc đề xuất, dự kiến nhu cầu sử dụng máu, khả năng tiếp nhận máu giai đoạn 2023 – 2027.
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận máu từ người hiến máu tình nguyện
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận máu từ người hiến máu tình nguyện
 
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng báo cáo nhu cầu sử dụng máu, khả năng tiếp nhận máu giai đoạn 2023 – 2027 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Về nhu cầu sử dụng máu cho các bệnh viện toàn tỉnh năm 2023: 13.922 đơn vị máu; năm 2024: 15.119 đơn vị máu; năm 2025: 16.299 đơn vị máu; năm 2026: 18.469 đơn vị máu; năm 2027: 20.156 đơn vị máu.
 
Dự kiến khả năng tiếp nhận máu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 là 11.000 đơn vị máu, năm 2024: 12.000 đơn vị máu; năm 2025: 13.000 đơn vị máu; năm 2026: 15.000 đơn vị máu; năm 2027: 16.500 đơn vị máu.  
 
Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhu cầu sử dụng máu cho hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân sẽ tăng theo các năm từ 11.000 đơn vị máu năm 2023 lên 16.500 đơn vị máu năm 2027.
 
Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng 2.450 đơn vị máu năm 2023 lên 3.050 đơn vị máu năm 2027.
 
Bệnh viện Nhi Lâm Đồng 340 đơn vị máu năm 2023 lên 420 đơn vị máu năm 2027.
 
Các trung tâm y tế huyện có nhu cầu sử dụng máu trong 5 năm tới dao động từ 8 -90 đơn vị máu.
 
AN NHIÊN

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang