Thứ sáu, 24/03/2023

Đơn Dương thu ngân sách nhà nước đạt 97,4%

14/09/2022 01:35

(0)

UBND huyện Đơn Dương cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước huyện thực hiện đến tháng 9 là 204,150 tỷ đồng, đạt 97,4% dự toán, bằng 128,9% so với cùng kỳ.
Trong đó, thuế, phí thực hiện 131,159 tỷ đồng, đạt 117,4% dự toán; thu từ cấp đất, nhà thực hiện 60,486 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán; thu khác thực hiện 12,418 tỷ đồng, đạt 57% dự toán. 
 
Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 570,214 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán, bằng 114,6% so với cùng kỳ. 
 
 Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 400,962 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán, bằng 92,7% so với cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên thực hiện 284,876 tỷ đồng đạt 56,5% dự toán; chi xây dựng cơ bản thực hiện 42,258 tỷ đồng đạt 58% dự toán.
 
SONG AN

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang