Thứ bảy, 02/07/2022

Di Linh với vấn đề tự chủ ngân sách

16/05/2022 12:23

(1)

Di Linh hiện đang thực hiện cơ chế tự chủ theo các nghị định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 
Cần nguồn ngân sách để tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học là một trong những khó khăn đang đặt ra cho huyện Di Linh
Cần nguồn ngân sách để tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học là một trong những khó khăn đang đặt ra cho huyện Di Linh
 
Việc thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí hành chính đúng quy định của pháp luật là một trong những yếu tố giúp huyện Di Linh có những thời điểm đã đứng đầu bảng Chỉ số cải cách hành chính khối 12 huyện, thành phố tỉnh Lâm Ðồng. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung, nhiều khó khăn đang đặt ra cho huyện Di Linh trong vấn đề ngân sách.
 
Ghi nhận tại UBND huyện Di Linh, hiện, địa phương này có 16 đơn vị hành chính thực hiện tự chủ. Tất cả các đơn vị trên đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Tổng biên chế được giao là 200 suất, nhưng đến cuối năm 2021 các đơn vị này chỉ có 176 biên chế. Kinh phí quản lý hành chính được giao cho 16 đơn vị hành chính là 56 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện tự chủ là trên 31,7 tỷ đồng. Số kinh phí tiết kiệm được trên 2,3 tỷ đồng. Đây là nguồn có được từ các nội dung tiết kiệm chi quỹ lương (do chưa tuyển đủ số biên chế được giao) và tiết kiệm các khoản chi thường xuyên khác.
 
Hiện, 16/16 đơn vị đều thực hiện tiết kiệm kinh phí. Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao đạt 4,2%. Trong đó, đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm so với kinh phí được giao cao nhất lên đến 6,9%.
 
Bên cạnh các đơn vị hành chính, 19 xã, thị trấn thuộc huyện Di Linh cũng đã được giao thực hiện tự chủ. Các xã, thị trấn đều đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Đến cuối năm 2021, 19 xã, thị trấn có 386/429 biên chế được giao. Kinh phí quản lý hành chính được giao cho các địa phương trên 134 tỷ đồng. Trong đó, trên 46 tỷ đồng là kinh phí thực hiện tự chủ. Số kinh phí tiết kiệm được trên 7 tỷ đồng. Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao là 5,2%
 
Đối với việc thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho 82 đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Di Linh, 100% các đơn vị cũng đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
 
Theo đánh giá của huyện Di Linh, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí; phân bổ kinh phí phù hợp với nhiệm vụ chi của đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc giao quyền tự chủ về biên chế giúp đơn vị chủ động hơn trong việc sắp xếp, sử dụng biên chế, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hợp lý góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng lao động và kinh phí trong các đơn vị. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức làm việc tích cực, sáng tạo. Đồng thời, việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã phát huy trách nhiệm, tính sáng tạo và chủ động của đơn vị, nâng cao hiệu suất lao động; chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với nguồn kinh phí đã được giao, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích. Năm 2021, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều tiết kiệm được kinh phí, qua đó chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, tạo sự phấn khởi trong công tác.
 
Tuy nhiên, năm 2021, tình hình giá cả thị trường biến động theo chiều hướng tăng, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, dự toán chi ngân sách phải thực hiện cắt giảm nhiều. Cụ thể, ngoài tiết kiệm chi thường xuyên 10% cải cách tiền lương theo quy định còn thực hiện cắt giảm thêm 10% chi thường xuyên và 50% chi phí hội nghị 6 tháng cuối năm 2021. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng gặp khó khăn trong công tác điều hành chi ngân sách tại đơn vị. Mặc dù các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, tuy nhiên, số tiết kiệm còn thấp, không đáng kể, một số đơn vị không tiết kiệm được chi ngân sách.
 
Ghi nhận thực tiễn hiện nay tại huyện Di Linh, do đặc thù địa bàn rộng, đông dân cư, nhiều đơn vị hành chính, nhu cầu kinh phí để duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương rất lớn. Mặt khác, định mức chi giao cho cơ quan, đơn vị, địa phương còn thấp nên các đơn vị hầu như không có nguồn kinh phí để trang bị, sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu công tác tại đơn vị.
 
Bởi vậy khó khăn đặt ra cho địa phương này ở thời điểm hiện tại là kinh phí để thực hiện duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đặc biệt là tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các trường trên địa bàn huyện.
 
NGỌC NGÀ

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang