Thứ tư, 10/08/2022

Đạ Tẻh: Thu nhập bình quân của lao động trong HTX đạt 4 triệu đồng/tháng

01/07/2022 06:48

(0)

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, trên địa bàn huyện hiện có 22 hợp tác xã (HTX) gồm: 18 HTX nông nghiệp, 2 HTX vận tải, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 1 HTX chợ; trong đó có 1 HTX thành lập mới. Hiện, tất cả các HTX đều đã chuyển đổi mô hình quản lý và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, tổng vốn điều lệ 4.497 triệu đồng với 425 thành viên. Doanh thu bình quân của HTX là 550 triệu đồng, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 4 triệu đồng/tháng. Số HTX hoạt động đạt từ mức khá trở lên chiếm 48%, hoạt động trung bình chiếm 47%, 1 HTX hoạt động yếu đã ngưng hoạt động và đang làm thủ tục xin giải thể, chiếm 5%; 1 HTX mới thành lập và đi vào hoạt động nên chưa đánh giá xếp loại.
HOÀNG SA

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang