Thứ bảy, 02/07/2022

Bảo vệ và phát triển môi trường rừng Đà Lạt – những ghi nhận

16/05/2022 07:43

(2)

Nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững của địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Lạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường và đạt được những kết quả quan trọng.
Đà Lạt đạt nhiều kết quả đáng kể về triển khai Chương trình Trồng 3,8 triệu cây xanh giai đoạn năm 2021 - 2025
Đà Lạt đạt nhiều kết quả đáng kể về triển khai Chương trình Trồng 3,8 triệu cây xanh giai đoạn năm 2021 – 2025
 
• GIAO KHOÁN BẢO VỆ GẦN 15.655 HA RỪNG
 
Theo UBND thành phố Đà Lạt, căn cứ vào tình hình thực tế và tùy theo từng thời điểm hàng năm, UBND thành phố đã ban hành các quyết định, văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng; xây dựng, củng cố kiện toàn các Ban Chỉ huy về bảo vệ và phòng, chống cháy rừng từ cấp thành phố xuống đến cấp phường, xã. Đặc biệt, UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo nâng cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm lâm, UBND các phường, xã trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Theo đó, thường xuyên luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm lâm địa bàn; hàng năm tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, xác định phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện trong năm tiếp theo. UBND thành phố Đà Lạt cũng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua đó, vận động Nhân dân cùng tham gia trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tham gia trồng rừng, trồng cây phân tán; đồng thời, tham gia phát hiện, ngăn chặn, thông báo đến chính quyền các trường hợp xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm đất rừng. 
 
“Công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin truyền thanh, truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí; qua các đợt tập huấn, họp thôn, tổ, tổ chức ký cam kết, tuyên truyền lưu động; phát động phong trào trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng cây 19/5… Nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng đối tượng dân cư để người dân nắm bắt cùng tham gia thiết thực công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương…”, UBND thành phố Đà Lạt nhận định. 
 
Qua công tác tuyên truyền, vận động từ năm 2018 đến nay, toàn thành phố Đà Lạt đã trồng 383.327 cây xanh các loại. Riêng chỉ tiêu trồng 3,8 triệu cây xanh trên địa bàn đã đạt những kết quả như: Trồng 15.780 cây mai anh đào phân định ranh sản xuất nông nghiệp với rừng, đất lâm nghiệp; 2 mô hình trồng 2.000 cây tùng xung quanh nhà kính tại Phường 11, Phường 12… Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng đã trồng rừng tập trung (hơn 183 ha), chăm sóc rừng (hơn 883,3 ha). Đáng kể đến nay, các đơn vị chủ rừng đã giao khoán bảo vệ rừng cho 402 hộ và 2 tổ chức với tổng diện tích gần 15.655 ha. Hàng tháng, hàng quý, các đơn vị chủ rừng phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra, nghiệm thu, chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đăc biệt, qua rà soát hiện nay, toàn thành phố Đà Lạt có 92 doanh nghiệp được thuê rừng và đất lâm nghiệp triển khai dự án đầu tư với tổng diện tích 4.507 ha… 
 
• GIẢM 20% MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VỀ RỪNG
 
Với lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt mỗi tháng 10 – 15 lần và lãnh đạo UBND phường, xã 2 – 4 lần/tuần trực tiếp đi kiểm tra, nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp. Cụ thể, toàn thành phố Đà Lạt đã xử lý 268 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, đạt tỷ lệ 95% trên tổng số vụ được phát hiện. Trong đó, xử lý hình sự 7 vụ, còn lại xử phạt hành chính với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND các phường, xã, đơn vị chủ rừng đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý 176 trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích gần 18,7 ha…
 
Mục tiêu đến năm 2025, toàn thành phố Đà Lạt tiếp tục giảm 20% về số vụ vi phạm và 20% mức độ thiệt hại về rừng. Nhóm giải pháp trọng tâm được thành phố Đà Lạt tiếp tục triển khai đầy đủ nội dung của các Đề án Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch trồng 3,8 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn…
 
VĂN VIỆT

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang