Chủ nhật, 27/11/2022

16 tỷ đồng vốn địa phương ủy thác triển khai gói phục hồi và phát triển kinh tế

14/09/2022 01:18

(2)

Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Văn bản số 5176/UBND-TH3 về việc bổ sung thêm nguồn vốn ủy thác năm 2022 cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các gói tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế. Tổng nguồn kinh phí ủy thác là 26 tỷ đồng; trong đó, từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh là 10 tỷ đồng, từ nguồn cân đối ngân sách các huyện thị là 16 tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, nguồn vốn ủy thác cấp tỉnh đã chuyển qua NHCSXH là 10 tỷ đồng; cấp huyện đã có các địa phương chuyển qua là Đức Trọng 2 tỷ đồng, Bảo Lộc 2 tỷ đồng, Di Linh 1 tỷ đồng và Đạ Huoai 1 tỷ đồng. Các phòng giao dịch đang tiếp tục làm việc với các huyện, thành để nhận vốn ủy thác NHCSXH triển khai cho vay kịp thời theo Nghị quyết 11.
 
PHẠM LÊ
 

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang